MiljöKontaktMåleriMattläggning   Golv         Hem
Vi förskönar din
vardag från golv
till tak!
GVK
Auktoriserad
För säkra våtrum
ngk
ROT AVDRAG 2016
Nya regler för Rotavdrag 30% avdrag på arbetskostnaden upp till 167 000:- max 50 000:-/per person och år.

SMÅDEC AB
Arbetar inom ramarna för miljöledningssystem ISO14001 och kvalitetsledningssystem ISO9001,
med målsättning att certifiera företaget enligt
dessa standarder.

 

 

Vår miljö ska vi alla leva och verka i, vi ska dessutom med gott samvete kunna lämna över den till våra barn.


    
Sundqvist Måleri & Golv i Boden AB - Etablerad 1988-   Hantverkaregatan 4 961 33 Boden tel: 0921-156 50
rating